Obchodní podmínky a GDPR

Na webovém rozhraní zajišťujeme zprostředkování ubytování poskytovatele (majitele apartmánu), a to na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi námi a poskytovatelem (majitelem apartmánu). V rozsahu smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovatelem nabízíme prostřednictvím webového rozhraní ubytování, zveřejňujeme informace o ubytování, které poskytovatel poskytuje, dle jeho pokynů a zajišťujeme pro poskytovatele zaplacení smluvně dané ceny ubytování.

OBJEDNÁVKA – REZERVACE UBYTOVÁNÍ

Na webovém rozhraní je uveden seznam apartmánů včetně uvedení oblasti, kde se nachází, možnosti ubytování, kapacity osob a ceny ubytování. Poptávku ubytování můžete podat prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), e-mailem, případně i telefonicky.

Na základě poptávky ověříme u poskytovatele dostupnost, pracujeme v on-line rezervačním systému, obsazenost jsme schopni ověřit bezprostředně.

Na vámi uvedenou e-mailovou následně zašleme detailní nabídku ubytování. Do ceny ubytování se nezapočítává poplatek za úklid a vratná kauce, které jsou hrazeny na místě pobytu držiteli klíčů. Od hostů vybíráme turistický nebo lázeňský poplatek, a to základě místní zákonné povinnosti. Tento poplatek je uveden v ekvivalentu czk na faktuře a je námi hrazen místním úřadům 1x měsíčně. Tento není součástí ceny ubytování, ale platí se spolu s ubytováním, na faktuře je uveden odděleně, platba je dle věku, počtu osob a nocí.

Jak si můžete ubytování závazně objednat?

V případě, že s nabídkou i těmito obchodními podmínkami souhlasíte, můžete následně e-mailem nabídku přijmout a odeslat tak závaznou objednávku ubytování. Po obdržení objednávky vám zašleme potvrzení jejího přijetí a rekapitulaci objednávky.

Pro fakturaci budeme potřebovat údaje o hostech, jména, data narození a jednu kontaktní adresu. Prosíme klienty o jejich zasálání bez zbytečného odkladu. 

Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Na základě dohody s námi je však možné objednávku změnit, pokud je změna reálná z důvodu dostupnosti jiného apartmánu a termínu. Krátce před zahájením pobytu takové změny zpravidla neumožňujeme.

Zrušení objednávky se řídí storno podmínkami, které zasíláme klientům spolu s fakturací, viz. níže

Stornopoplatky za zrušení objednávky

Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku kdykoli před zahájením pobytu. Zrušení pobytu musí být podáno písemně, e-mailem nebo klasickou doporučenou poštou. Rozhodující pro určení doby je datum e-mailu nebo razítko pošty. Stornopoplatky se určují z celkové ceny pobytu.

  • 20 dní až 11 dní před termínem příjezdu: storno poplatek je 50% z celkové ceny pobytu
  • 10 až 6 dní před termínem příjezdu až den nástupu: 80% z celkové ceny pobytu
  • 5 dní až den nástupu: 100% z celkové ceny pobytu

Storno Vašeho pobytu si můžete pojistit v rámci cestovního pojištění. V případě nemoci, pracovních důvodů a dalších důvodů uvedených v pojistné smlouvě za vás storno uhradí pojišťovna.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jakým způsobem je hrazena cena za ubytování?

FAKTURY (faktura na zálohu a faktura na doplatek, nebo jedna faktura na celkovou částku – dle přání klienta) odejdou automaticky z našeho rezervačního systému z adresy info@austrian-apartments.cz Platba je převodem na účet v CZK. Nelze v hotovosti ani platební kartou.

Od hostů vybíráme turistický nebo lázeňský poplatek, a to základě místní zákonné povinnosti. Tento poplatek je uveden v ekvivalentu czk již na faktuře s je námi hrazen místním úřadům 1x měsíčně. Tento není součástí ceny ubytování, ale platí se spolu s ubytováním, na faktuře je uveden odděleně, platba je dle věku, počtu osob a nocí.

V případě, že zákazník neuhradí zálohu nebo zbývající částku za pobyt dle data splatnosti na faktuře a nebude reagovat na urgence, může být termín nabídnut k prodeji dalším klientům.

K přijímání plateb jsme zmocněni poskytovatelem – majitelem apartmánu. Úhradou na náš účet je vaše povinnost úhrady ceny poskytovateli splněna.

Do ceny ubytování se nezapočítává poplatek za úklid a vratná kauce, které jsou hrazeny na místě pobytu držiteli klíčů.

Při přebírání apartmánu může být držitelem klíčů vybírána kauce, která je stanovena k zúčtování vedlejších nákladů atd. Přebíráte povinnost nakládat s apartmánem a jeho inventářem šetrně a opatrně. Jste povinni ihned ohlásit eventuální škody způsobené Vámi. Přebíráte ručení za doprovázející osoby, i za nezletilé. Kauce bude po řádném vrácení nájemního objektu a při eventuální kompenzaci vedlejších nákladů vrácena.

Obsazení apartmánu

Bytové jednotky smějí být obsazeny nejvýše počtem osob uvedeným na webovém rozhraní, ledaže je provedeno písemné schválení pro dodatečné osoby. I děti platí za osobu. Přespočetné osoby může držitel klíčů při příjezdu odmítnout. Jakékoli škody nebo nevýhody vznikající odmítnutím musí bez výjimky nést zákazník. Potvrdíme-li písemně obsazení více osobami, než je uvedeno v na webu, musí se zpravidla počítat s tím, že nebude k dispozici žádné dodatečné lůžko ani odpovídající vybavení bytu.

Příjezd a odjezd

Zpravidla můžete převzít apartmán v den příjezdu od 16.00 hodin. Při úplném nebo částečném nečerpání, není vrácení nebo částečné vrácení uhrazené ceny možné. Zpravidla musíte apartmán opustit v den odjezdu v 10.00 hodin.

No-show

No-show existuje, pokud se zákazník nevydá na cestu k dohodnutému okamžiku. V takovém případě ztrácí jakýkoli nárok na službu nebo na vrácení nájemní ceny nebo jejích částí.

Domácí zvířata

Přivezení domácích zvířat není v zásadě povoleno, ale je možno s námi dojednat, u některých apartmánů, individuálně.

Změny služeb a cen

Údaje obsažené na webu pro nás závazné. Opravy omylů a hrubých chyb ve výpočtu zůstávají v každém případě vyhrazeny. Odchylky jednotlivých služeb, které námi nebyly způsobeny úmyslně, jsou povoleny, pokud jsou odchylky nepatrné a pro zákazníka únosné.

Nemůže – li být rezervovaný apartmán z nepředvídatelných okolností dán k dispozici (například živelná havárie), budeme se snažit nabídnout vhodný náhradní apartmán, pokud to nebude možné, vrátíme klientovi částku za ubytování i turistický poplatek.

PŘEDÁNÍ PODKLADŮ

Jakým způsobem dostanete podklady potřebné k ubytování?

Podklady k ubytování a důležité informace a pokyny obdržíte po úhradě celé ceny ubytování.

Informace k příjezdu odešle rezervační systém spolu s potvrzením o uhrazení pobytu. Gastein karty (platí pouze pro klienty v údolí Gastein), dostávají hosté při příjezdu spolu s klíčem od apartmánu.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Na koho se můžete obrátit v případě vady plnění?

Práva z vadného plnění můžete uplatnit u nás, poskytneme vám veškerou pomoc při řešení reklamace v součinnosti s poskytovatelem (majitelem apartmánu). 

Snížení ceny příp. náhradu škody můžete požadovat pouze tehdy, pokud jste závadu prokazatelně ihned oznámili nám nebo příslušnému provozovateli, a pokud jste požádali o pomoc a služby nebyly poskytnuty.

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi vámi a naší společností či poskytovatelem spor týkající se zprostředkování nebo poskytování ubytování, který se vám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u naší společnosti poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Co byste ještě měli vědět?

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to e-mailem. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

 

Objednáním ubytování souhlasíte s těmi obchodními podmínkami.

GDPR – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako zprostředkovatel ubytování v prázdninových bytech v rakouských Alpách (Mgr. Gabriela Dědková a Ing. Zdeněk Dědek) zpracováváme osobní údaje klientů, našich hostů. Nové evropské nařízení GDPR se týká i nakládání s těmito údaji. Jednou z hlavních priorit je ochrana a zabezpečení těchto údajů.

Zpracování stanovené zvláštním zákonem

Naší povinností je zpracovávat osobní v údaje, protože vybíráme pro obec lázeňský a/nebo turistický poplatek. Ke shromažďování těchto údajů (jména, data narození, bydliště) nemusíme mít souhlas klientů, protože provádíme zpracování stanovené zvláštním zákonem.

Systém pro evidenci hostů k turistickým poplatkům:

feratel media technologies AG
Laubichl 60
A-5452 Pfarrwerfen, FN 72841w, LG Innsbruck

Telefon: +43 6468 8901-2203, Fax: +43 6468 8901-2674Internet: www.feratel.atwww.feratel.com

Vstup do elektronické evidence hostů je chráněn heslem a dvěma uživatelskými jmény. Vstup do systému evidence poplatků má kromě provozovatele systému (feratel) a nás i místní úřad, který na základě evidence 1x měsíčně vypočte a fakturuje nám turistický poplatek vybraný od hostů. Tento poplatek od hostů pouze vybíráme a 1x měsíčně za hosty poplatek odvádíme na příslušný obecní úřad.

Zpracování údajů se souhlasem hostů 

V případě shromažďování osobních údajů nad rozsah stanovený zvláštním zákonem nebo k jiným účelům, je potřeba získat od hostů výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a vedením údajů.

Údaje o našich o hostech evidujeme ve vlastním rezervačním systému RESERVATIO

Poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení a optimalizaci služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům. 

2017 Reservatio, Developed by BLACKBLADE CREATIONS
Jan Indra
BLACKBLADE CREATIONS, www.blackblade.cz, Mobil: +420 777 199 671

Vstup do systému je chráněn uživatelským jménem a heslem.

SOUHLAS S POSTKYTNUTÍM ÚDAJŮ

Zákazník dává zprostředkovateli ubytování v prázdninových bytech v rakouských Alpách (Mgr. Gabriela Dědková a Ing. Zdeněk Dědek) ve smyslu ustanovení § 5 ZOOÚ, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů – pracujeme s údaji jako titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, bankovním spojení, údaje o zaměstnavateli – ne vždy požadujeme od hostů všechny tyto informace. Poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení a optimalizaci služeb a evidenci hostů k turistickým poplatkům, a to po neomezenou dobu a v rozsahu poskytnutých údajů. Údaje nesdělujeme třetím osobám, kromě případů daných zákonem nebo v případě, že bychom měli vůči klientovi pohledávku, kterou bychom museli vymáhat například prostřednictvím inkasní nebo faktoringové společnosti. Osobní údaje shromažďujeme na základě přímé telefonické či emailové komunikace nebo s využitím internetového formuláře.

V případě dotazů nebo připomínek nebo v případě, že nesouhlasíte s poskytnutím osobních údajů, nás prosím neváhejte kontaktovat.

Austrian Apartments – pronájem prázdninových bytů v Alpách, www.bad-gastein.cz, www.hochkoenig.cz, www.austrian-apartments.cz
Gabriela a Zdeněk Dědkovi, tel: +420 777 212 720, +420 608 232 067, e-mail: badgastein@seznam.cz

Vůči klientům máme informační povinnost o prováděném zpracování. Pokud host požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je zprostředkovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zprostředkovatel tedy zašle informace o tom, jaká data o hostech uchovává, o tom, kde jsou údaje uloženy, jakým způsobem zpracovány a jak jsou chráněny.

Host, který zjistí nebo se domnívá, že zprostředkovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat společnost o vysvětlení či požadovat, aby ubytovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li zprostředkovatel žádosti, má host právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZOOÚ. Další případná zvláštní práva hosta zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZOOÚ.