Provozní a ubytovací řád

Pokud v bytě způsobíte škodu porušením ubytovacího řádu, jste za tuto škodu zodpovědní a bude od Vás požadována úhrada škody. Potvrzením objednávky ubytování stvrzujete, že jste ubytovací řád četli. Ubytovací řád je vyvěšen v každém bytě. Zaviněné škody můžete mít pojištěny buď v cestovním pojištění, kde je sjednáno kromě léčebných výloh i pojištění odpovědnosti, nebo může mít sjednáno pojištění odpovědnosti v občanském životě, např. v rámci pojištění vlastní domácnosti. V současné době můžete cestovní pojištění uzavřít on-line během pár minut u každé pojišťovny. Stejně tak je možné sjednat pojištění storna zájezdu.

 1. BYTY A OBJEKTY JSOU NEKUŘÁCKÉ, DODRŽUJTE PROSÍM ZÁKAZ KOUŘENÍ.  V případě porušení tohoto zákazu, může být hostovi uložena pokuta ve výši 100 euro správcem objektu.
 2. Ubytování se zvířaty není povoleno.
 3. Odpad je třeba třídit na papír, plasty, bio, hliník a smíšený odpad. V případě nerespektování tohoto nařízení, může být hostovi uložena pokuta ve výši 100 euro správcem objektu.
 4. V době od 22 - 6 hod. je host povinen dodržovat noční klid. Při porušení nočního klidu, může být přivolána policie a host může být vystěhován.
 5. Host je povinen při příjezdu zkontrolovat vybavení apartmánu. Případné nesrovnalosti musí být nahlášeny v den příjezdu. Na hlášení nesrovnalostí další den, nebude brán ohled.   
 6. Je zakázáno chodit v lyžařských botech v domě a v apartmánech. Přezouvejte se prosím v lyžárně, která je u vchodu, v apartmánu používejte přezůvky.
 7. Je zakázáno skladovat v apartmánech lyže, kola, snowboardy a běžky.
 8. Nenechávejte v bytě bez dozoru zapojené nabíječky na telefon, baterie a další el. přístroje.
 9. Nezapalujte v bytě svíčky ani aroma lampy.
 10. Před odchodem z bytu vypněte všechna elektrická zařízení v kuchyni: varná konvice, trouba, sporák, myčka.
 11. Odpojte ze sítě vaše el. zařízení, notebook, apod.
 12. Před odchodem z bytu vypněte světla a odsávání par v koupelně a zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků.
 13. Host nesmí bez souhlasu provozovatele apartmánu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy, jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 14. Host je povinen udržovat pořádek a čistotu apartmánu i v celé budově.
 15. Poškození vybavení apartmánového domu bude účtováno dle skutečnosti nebo dle reálného odhadu správce areálu. Odcizení majetku apartmánového domu bude účtováno v plné výši dle ceníku vybavení apartmánu.
 16. Pronajímatel a správce objektu si vyhrazují právo kdykoliv vystěhovat hosta při nevhodném chování bez nároku na vrácení peněz za ubytování. Nevhodném chováním je myšleno narušování nočního klidu a soukromí ostatních hostů či vulgární chování vůči ostatním klientům, správci domu nebo správci apartmánu.