Werfen

Hrad leží 40 kilometrů před Salzburgem a přístup je označen sjezdem z dálnice u městečka Werfen. Před hradem je parkoviště, které je zdarma. Hrad je na vysoké skále a od parkoviště vede nahoru lanovka. Vstup do areálu hradu a prohlídka je se Salzburskou kartou zdarma, výjezd lanovkou na hrad stojí 1,5 euro, tam i zpět. Nemáte-li salcburskou kartu, stojí vstup 10,50 euro. Na hrad lze vyjít pěšky druhou stranou hradu z městečka Werfen, kde druhá vstupní brána. V rámci vstupného lze projít tři expozice. První navazuje na zdejší tradici sokolnictví a ukazuje její vývoj. Druhá, klasická expozice, vás provede po celém hradě a jeho ochozech. Součástí prohlídky je vězení a mučírny, pětipatrová zbrojnice s ukázkami zbraní a výstup na vrchol zvonice, odkud se nabízejí překrásné výhledy na okolní údolí. Průvodkyně zde i zazvoní na 4 412 kilogramů těžký zvon odlitý roku 1586. Na tzv. sokolím dvoře, můžete vidět každodenní letové ukázky dravců. Pokud Vám představení unikne, můžete si prohlédnout řadu odpočívajících dravců. Na hradě je k dispozici průvodkyně i audio průvodce i v češtině. 
Sokolnické muzeum
Na hlavní věži Wallerturm je umístěno sokolnické muzeum, které ukazuje tradici lovu za použití dravců. V přízemí je expozice ze střední Asie, arabského světa a Ruska. Ve střední Asii je sokolnictví provozováno hlavně orlem skalním k lovu lišek a vlků. V orientu se využívají sokolovití dravci k lovu stepních zajíců a malých krocanů. V prvním patře je znázorněn vývoj sokolnictví ve střední Evropě. Do Evropy se dostal v období křižáckých válek ve třetím století. Největšího rozmachu se sokolnictví dožilo ve středověku. 
Historie hradu
Vznik hradu je spojen s lety 1077, kdy vrcholí boj o investituru (boj o právo obsazovat církevní úřady a podřízenost - nadřízenost mezi papežem a císařem). Vybudovat hrad se rozhodl arcibiskup Gebhard von Helfenstein, jež byl v boji o investituru nakloněn na stranu papeže. Hrad vznikl jako obranný a měl také velký význam na obchodní stezce vedoucí údolím Salzachu. Dobudování však nebylo arcibiskupu Gebhardovi dopřáno, poněvadž po zahájení stavby musel uprchnout na 9 let do exilu v Sasku. Odtud se vrátil na nedostavěný hrad Werfen a zanedlouho zemřel. Stavbu dokončil arcibiskup Konrád I von Abenberg. Ten měl ale podobný osud, kdy po přiklonění se na papežovu stranu, musel na 10 let do exilu. Dokončení se tak hrad dočkal až po jeho návratu, kdy dalších 25 let vládl arcibiskupskému úřadu. Hrad byl jednou v historii dobyt a vypálen, a to v letech 1525 za německé selské války. Obnovu hradu započal arcibiskup Matthäus Lang von Wellenburg. Podobu jakou má hrad téměř do dnešních dnů, získal až při přestavbě v druhé polovině šestnáctého století. To udělal Johann Jakob von Khuen-Belasy z hradu moderní pevnost italského typu. Po strádání hradu a chátrání ho v srpnu 1898 získal arcivévoda Evžen Rakouský a hrad začal být znovu trvale obýván. Arcivévoda zde nechal umístit své umělecké sbírky a sbírky zbraní. V roce 1931 zde však vypukl požár, který zničil velkou část paláce. Po prodeji svých sbírek a z vyplacené pojistky nechal arcivévoda hrad opravit. V roce 1938 musel arcivévoda nakonec hrad prodat Salcburské župě. Za druhé světové války sloužil hrad i jako školicí centrum NSDAP. Do roku 1945 zde bylo přes 40 let výcvikové středisko salcburského četnictva. Od roku 1987 je zpřístupněn areál hradu veřejnosti. Kromě středověkého hradu je také velkou místní atrakcí lednový svět - Eisriesenwelt, který se nachází nedaleko. Eisriesenwelt je největší ledová jeskyně na světě.