Liechtensteinklamm

Liechtensteinklamm patří mezi nejdelší, nejužší a nejhlubší skalní soutěsku v Alpách. Tato přírodní zajímavost stojí bezpochyby za návštěvu. O zpřístupnění Liechtensteinklammu se zasloužil kníže Jan II. z Liechtensteinu, díky jehož investici mohly být turistické chodníky v kaňonu dokončeny v roce 1876. Do této obtížné stavby se původně, v roce 1875, pustili nadšenci z místního turistického spolku. Během stavby jim však došly peníze. Kníže věnoval na stavbu 600 guldenů a na důkaz díků nese soutěska jeho jméno. Soutěskou procházíte po dřevěných chodnících a všude okolo vás doslova burácí voda. Díky dřevěným chodníkům se dostanete na místa, která byste běžně nemohli navštívit a to zcela bezpečně (někdy jsou chodníky vlhké a je třeba dávat pozor, abyste neuklouzli, obecně je lepší vzít si jiné boty než např. sandály). Můžete vidět zajímavé skalní útvary, které vnikly působením vody. Soutěskou protéká říčka Grossarler Ache. Soutěska a místy velice úzká a její stěny jsou velmi vysoké, v místních informacích uvádějí až 300 metrů. Když se vydaří počasí a je slunečno, můžete pozorovat i úžasné barevné kombinace vznikající dopadem slunečních paprsků do rozbouřené vody v jindy těch nejtmavších místech soutěsky. Trasa je zakončená vodopádem - Nevěstin závoj, který každého návštěvníka doslova okouzlí. 

Soutěska má i svou legendu...
Jistý kovář z Oberarlu v Plankenau uzavřel s ďáblem dohodu, v níž mu slíbil svoji dcerku, když mu ďábel k jeho domu přenese léčivé prameny z údolí Gastein. Čert měl za úkol svoji práci dokončit ještě před úsvitem následujícího dne, do prvního kohoutího zakokrhání. Než však stihl práci dokončit, dozvěděla se kovářova žena o tajném spolku jejího muže s čertem. Na nic nečekala a rozhodla se zachránit dcerku a zarazit chamtivost manžela. Popadla kohouta z kurníku a ponořila ho do dřevěného koryta plného vody u studny. Ten začal kokrhat jako o život a jeho křik se rozléhal do širokého okolí. Právě v tu chvíli čert letěl ke kovárně, když v tom zaslechl kohoutí kokrhání. Ze zlosti nad tím, že nestihl práci dokončit včas, a že přišel o dívenčinu duši, vztekle mrsknul prameny do hluboké soutěsky pod sebou, aby je již nikdy žádný člověk nenašel.
Soutěska Liechtensteinklamm se nachází poblíž města St. Johann im Pongau, u ústí říčky Gasteiner Ache do Salzachu. Příjezd k soutěsce je z tohoto města dobře značen až k hlavnímu parkovišti, zde necháte auto a cca po 250 metrech dojedete k chatě, kde si koupíte vstupenky a přímo z chatky vstoupíte do soutěsky. 
Soutěska je přístupná od 1.5 do 30. 9. denně od 8 do 18 hod. a od 1. 10 do konce října od 9 do 16 hodin.